Trening


Regler den enkelte må følge på treninger

Treningene kommer hyppig nå i sesongen, og farten vil øke gradvis. Alle må bidra til sikkerhet og smidighet gjennom:
 1. Hjelm og sykkel merkes med navn, se illustrasjonsfoto.
 2. Sykkelen skal være smurt og gjennomgått før hver trening
  • En vedlikeholdt sykkel hindrer uhell og derigjennom venting for hele gruppa
  • Flaskeholdere sjekkes slik at ikke flasker faller av i fart!
 3. Alle stiller med ekstra slange (minst 1) samt pumpe eller patroner
 4. Kjedekutter og skjøtestykke bør også tas med
 5. Still med nok drikke og noe du liker å spise underveis i treningen, f.eks banan eller sportsbar. Sykkeltreninger har lenger varighet en jogging!
 6. Gruppeledere har ansvaret og gir innstrukser! Tilbakemeldinger gis i pauser og etter trening!!
 7. Still med godt humør og gi tilbakemeldinger til gruppeledere etter treningene. Det er viktig for å skape fremgang og et godt miljø
 8. Finn din gruppe, og husk: Det er bedre å sykle i en gruppe med høyere nummer så lenge du føler du har noe å bidra med!
  • Det er fullt mulig å bytte grupper i hele sesongen, både oppover og nedover.
  • Ha som motto at du skal bidra, og ikke henge etter!