Idrettsforsikring for barn:

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.
Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro! Sammen med venner får de opplevelser og læring for livet.
Det er dette fundamentet alle trenere, ledere og foreldre skal ta vare på og videreutvikle.
Alle barn har godt av å drive organisert idrett. Det bygger opp kroppen, samtidig som det dyrker opplevelsen av samhold, mestring, seier og tap. Men aktive barn er også mer utsatt for idrettskader. Derfor er alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) forsikret.
Se brosjyren her:http://www.nif.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/forsikring/Documents/Idrettsforsikring_for_barn_A5.pdf

Hentet fra NIF( Norges Idretts Forbund) sine hjemmesider:http://www.nif.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Forsikringen gjelder kun ved betalt medlemskap til Driv IL, hovedlag.

Tekstside

Dette er en tekst side hvor du kan legge inn tekst, bilder, video og mye mer og sette opp sider som for eksempel Om Oss, Historie, Vedtekter, etc. Mer om hvordan du lager nye tekst sider og redigerer tekster finner du på hjelpeside, hvor du finner svar på blant annet:


Hvordan redigerer jeg tekst på en tekstside?
Hvordan legger jeg til en ny tekst side?