Regler og info

Regler - Forpliktelser - sykkelvett

Sykkelgruppas medlemmer plikter å opptre som gode representanter for Driv IL gjennom å:
 • 1.På landeveien følger alle trafikkreglene;
 • a.Stopper foran rundkjøringer
 • b.Kjører riktig vei i rundkjøringer
 • c.Stopper på rødt lys
 • d.Sykler tett på maks 2 rekker
 • e.Gruppen stopper ved behov for å slippe biler forbi
 • 2.I terrenget, (se også utdrag fra markavett-regler utarbeidet av skiforeningen);
 • a.Viser hensyn til alle som ferdes i marka. Gi signal, senk farten!
 • b.Viser hensyn til naturen. Ikke kaste søppel!
 • c.Ikke sykle over dyrka mark!
 • 3.Syklister i DRIV IL Sykkelgruppe opptrer høflig og er blide mot alle trafikanter.

Sykkelvett, utdrag fra skiforeningens markavett-regler:

- Visste du at det er 30 kilometers fartsgrense i Marka? Eller at det i henhold til friluftsloven er lov med stisykling? Skiforeningen har merket mange sykkelveier i Marka og bundet disse sammen med trillestier og klopper over myrer. Vi mener at Marka er stor nok til både gående og syklende, men syklistene får et spesielt ansvar

- i Marka er syklisten den ”harde” trafikanten, og må bruke hodet og avpasse farten i møte med turgåere
.- Interessen for sykling er økende og presset på noen områder er stort. Langt de fleste som går på tur i Marka bruker grusveiene. Det er derfor positivt å få syklistene til å benytte stier, da kommer de vekk fraturgåerne på vei, og de bidrar til at stiene ikke gror igjen.
- Legg gjerne sykkelturen unna de mest populære turløypene for gående.
- I Marka er det fartsgrense på 30 kilometer i timen. Er man syklist på grusen i Marka må man bruke hodet, og tilpasse farten sin
- I følge Friluftsloven § 2 er det tillatt å sykle på sti
- Når det gjelder ødeleggelse er det bevist at en syklist ikke sliter mer på en sti enn en turgåer.


Stivettreglene
Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium, minner Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) oss på. De har laget noen gode stivettregeler for å bevare stiene vi ferdes langs til glede for alle, år etter år. NOTS oppfordrer syklistene til å tenke etter hva de kan gjøre for at ur
gåere de møter skal oppleve terrengsykling som et positivt innslag i friluftslivet.
1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.t
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.