Antidoping

Driv IL er godkjent som et rent idrettslag 18.9.2013.Hvorfor rent Idrettslag?

Enkelte tror kanskje at det ikke er behov for å drive holdningsarbeid mot doping i Norge fordi dopingmotstanden er så solid og rotfestet.

Dessverre er doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.

Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at idrettslaget er en tydelig verdiformidler for en Ren idrett.

Antidoping Norgehttp://steinkjerfk.no/wp-content/uploads/2011/12/antidoping33.png

ANTIDOPINGPOLICY

Driv IL tar sterk avstand fra bruk av dopingmidler,
og har disse retningslinjene i klubben:


 1. Verdier og holdninger
  • Vi tar sterk avstand fra all bruk av dopingmidler, og følger derfor vår verdiprofil som et rent idrettslag.
 2. Kunnskap
  • Vi har en lenke på våre hjemmesider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har enkel tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.
  • Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere over 15 år og diskuterer dopingspørsmål.
 3. Regelverk
  • I Driv IL er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere osv.) medlemmer av idrettslaget og forplikter seg gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og antidopingbestemmelser.
  • I Driv IL er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.
  • I Driv IL har våre utøvere en avtale med bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.
 4. Bevisstgjøring
  • Driv IL samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.
  • Driv IL anbefaler et variert og riktig kosthold fremfor kosttilskudd. Vi gir våre utøvere kunnskap om dette.
  • Driv IL anbefaler å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes.
  • Driv IL synliggjør vårt antidopingarbeid gjennom sertifikat på klubbhuset.
  • Driv IL informerer besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag gjennom speaker på idrettsarrangementer.
 5. Beredskapsplan
  • Leder i Driv IL skal kontaktes ved mistanke om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.
  • Driv IL har nulltoleranse for doping, men vi tar vare på våre medlemmer og bryr oss om hverandre.
  • Vi tar opp saken med vedkommende hvis det er mistanke om bruk av doping eller hvis noen har avlagt positiv prøve.
  • Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.
  • En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.
  • Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere Driv IL før forholdet er avklart.
  • Driv IL utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder denne personen godt på aktuelle spørsmål.

   Driv IL samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

   Rent Idrettslaghttp://www.rentidrettslag.no/Images/logo-norgesidretforbund.jpghttp://www.rentidrettslag.no/Images/customerlogo.png