Sykkelgruppa

Sykkelgruppa består av aktive på flere nivåer og vi deler oss derfor en del på treningene.
Vi har også trofaste sponsorer og andre støttepersoner som er svært viktige for sykkelgruppa.
Tusen takk til dere alle.